HOME BERTUS MIJN VISIE ERVARING INSPIRATIE PUBLICATIES

Als ik voor het eerst bij een organisatie binnenkom, ga ik als eerste na: hoe zit deze organisatie in elkaar? Hoe werkt alles hier? Dat beeld maak ik op basis van mijn eigen waarneming. Daarna bekijk ik wat de problemen zijn. Waar het misgaat. En waar het goed gaat.

 

Structuur = cultuur

De structuur van een organisatie wordt voor een groot deel bepaald door de cultuur. Hoe ga je met elkaar om binnen de organisatie? Die zogenaamde ’shared values’ zijn het moeilijkst te veranderen. Maar dat zijn wel de waarden, die bepalen hoe de organisatie reilt en zeilt.

 

Een op een

Mijn belangrijkste managementinstrument is het een-op-eengesprek. En het bevorderen van de interactie. Want leiding geven doe je niet aan een hele afdeling tegelijk. Dat doe je individueel, face to face. Je medewerkers beoordelen je op basis van je persoonlijke contact met hen.

 

Visie, vertrouwen, vitaliseren

Met visie en vertrouwen kun je een organisatie vitaliseren. Je moet het vertrouwen hebben van de mensen om wie het gaat. Mijn relatie met hen is essentieel. Daarnaast moet de visie helder zijn: welke kant gaan we op? Met deze twee pijlers kan ik een organisatie weer nieuw leven inblazen.

 

e = k x a

Effectiviteit is het resultaat van kennis en acceptatie van de aanpak. Wat wil je bereiken (kennis), en hoe wil je dat bereiken (aanpak)? Alleen als je nadenkt over het wat en het hoe, ben je effectief.

info@bertusvoortman.nl | Mob. 06 533 10 720