HOME BERTUS MIJN VISIE ERVARING INSPIRATIE PUBLICATIES

Voordat ik in 1994 voor mezelf begon, had ik al 16 jaar ervaring bij de overheid en het bedrijfsleven.

 

1992 - 1994

Nederlands Bureau voor Toerisme (NBT)

Manager In- en externe Betrekkingen a.i.

Dagelijkse leiding, ontwikkelen en uitbouwen van de projectorganisatie (met 21 projectleiders)

 

1989 - 1992

Smart Group, Organisatieadviseurs

Senior Organisatieadviseur/projectleider/interim manager

Reorganisatie van het Directoraat-Generaal Milieubeheer van het ministerie van VROM

- Interne ondernemerschaps- en klantgerichtheidprojecten bij onder meer Vlisco Textiel en PTT Telecom (privatisering)

 

1985 - 1989

Cebeco handelsraad / Agriment

Senior Organisatieadviseur/projectleider/ trainer/plaatsvervangend directeur

Onder meer:

- Projectleiding van 2 fusieprojecten van co÷peraties

- Ontwikkeling en uitvoering van de hogere en middenmanagementopleiding

 

1987 - 1985

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Directie Organisatie en efficiency: Organisatieadviseur / projectleider

Onder meer: Staatsbosbeheer, Directie Landbouwkundig Onderzoek en Landbouwonderwijs

 

Bestuurlijke ervaring

 

1986 - 1993

Lid en daarna voorzitter van het bestuur van scholengemeenschap WP Kees Boeke in Bilthoven (1200 leerlingen, van peuters tot VWO)

 

1978 - 1985

Afdelingssecretaris van een politieke partij, fractieondersteuner, plaatsvervangend lid van de partijraad, lid van het gewestbestuur

info@bertusvoortman.nl | Mob. 06 533 10 720