HOME BERTUS MIJN VISIE ERVARING INSPIRATIE PUBLICATIES

Veel managers gaan met hun eigen organisatie om alsof ze een verzameling doelgroepen moeten managen. Dat heeft hetzelfde effect als schieten met hagel: soms raak je wat, maar de meesten blijven buiten schot. Daarom moet management direct, persoonlijk en effectief zijn. Wat is een goede manager?

 

Een goede manager is herkenbaar

Het echte beeld dat medewerkers hebben van hun baas is cruciaal. Hoe gaat hij met mensen om? Hoe moet je hem benaderen? Wat zijn sterke en zwakke kanten? Geeft hij direct antwoord? Of stuurt hij je met een kluitje in het riet?

 

Een goede manager is bereikbaar

Zijn deur staat wel open, maar is hij ook benaderbaar? Is hij er wel? Heeft hij in de gaten wat er dagelijks speelt? In de praktijk is de manager vaak buiten de deur met ‘eigen’ dingen bezig. Zijn organisatie laat hij over aan zijn ondergeschikten. In naam is hij de baas, maar in de dagelijkse gang van zaken is hij dat niet.

 

Een goede manager is beschikbaar

Neemt de manager wel de tijd voor zijn mensen? Kan hij luisteren, met de benen op tafel? Kan hij tijd vrijmaken voor een goed gesprek over bijvoorbeeld het functioneren van een medewerker? En is hij er dan met zijn hoofd ook bij? Veel managers luisteren beter naar hun bazen dan naar hun eigen mensen. Medewerkers hebben dat perfect door. En voor je het weet, hebben ze geen tijd meer voor hun baas. Ze zoeken het zelf wel uit.

 

Een goede manager is aanspreekbaar

Een medewerker heeft met zijn manager gepraat. En nu komt het erop aan. Doet hij er ook iets mee, met de informatie uit dat gesprek? Het komt nu op daden aan. Meestal blijkt in het gesprek al, hoe aanspraakbaar een baas echt is. De manier waarop hij met een probleem omgaat, voorspelt zijn gedrag daarna. Goed luisteren is de basis voor aanspreekbaarheid. Door goed te luisteren hoor je als manager waarom je medewerker dit gesprek wil. En wat zijn drijfveer is.

info@bertusvoortman.nl | Mob. 06 533 10 720